Vocalia de Dones

Informació relacionada

Els objectius de la Vocalia de Dones són:

Igualtat i justícia social per a les dones de Barcelona. Des del bressol fins a la vellesa, constatem la feminització creixent de la pobresa. Una injusta realitat que contrasta amb les innombrables aportacions que fan les dones en tots els àmbits de la vida de la ciutat, des del treball fins a la cura de les persones, passant per la cultura o la cooperació.

El moviment veïnal vol alertar la ciutadania davant les amenaces que pesen sobre els drets de les dones i sobre les seves condicions de vida. El desmantellament de l'Estat del benestar, la regressió en els drets laborals i les retallades en els serveis públics en són alguns exemples.

Necessitem unes polítiques públiques que afavoreixin l'accés a un treball digne i que donin opcions a les joves per construir les seves vides.

Cal construir alternatives i xarxes de solidaritat des dels nostres barris per avançar en la igualtat i combatre totes les violències.

La Comissió té dificultat per regularitzar les reunions periòdiques. Sempre que es pot es treballa en xarxa amb entitats de dones, consell de dones, grups feministes de la ciutat i amb transversalitat amb altres àrees (sanitat, mobilitat, urbanisme, educació, gent gran...).

Celebració del primer Fòrum Veïnal de Dones
El 5 i 6 de maig de 2017 es va portar a terme el primer Fòrum Veïnal de Dones de Barcelona, al centre cultural Teresa Pàmies. Amb l'objectiu de trobar nous espais de reflexió, les jornades van servir per compartir neguits i vivències i potenciar la creació d'una xarxa veïnal feminista que es pugui consolidar a la ciutat.

Podeu consultar els continguts al blog https://forumdonesbcn.wordpress.com

Secció: