Comissió de Salut

Aquesta comissió neix al 1996 com comissió per a la defensa de la sanitat pública, degut a la preocupació de veïns i veïnes per la lentitud de l’aplicació de la Reforma de l’Atenció Primària, per la saturació constant dels serveis d’urgències i per la complexitat del model de l’atenció sanitària pública a Catalunya. L’objectiu principal és lluitar per un model de sanitat públic, universal, de gestió pública, accessible, de qualitat i que contempli la participació real dels usuaris/es

Al 2019 decidim anomenar-nos "Comissió de Salut" per treballar també tots els aspectes que influeixen i determinen la salut de les persones, més enllà dels serveis sanitaris.

Els principis que ens mouen són la defensa dels serveis públics en general. En el cas dels serveis sanitaris han de tenir com a centre l'atenció a la persona, basat en una Atenció Primària solvent (accessible, resolutiva i coordinada amb la resta de serveis del territori) i que respongui a les necessitats de la comunitat. Per aconseguir-ho, creiem que la forma millor i més eficient és que els fons públics per a l'atenció sanitària siguin destinats a entitats 100% públiques, amb una gestió pública.

Reivindiquem la participació real de les veïnes i veïns en els centres dels seus barris per tal coneixer las necessitats dels usuaris i millorar el funcionament dels centres.

La Comissió de salut inclou un grup de treball, SOS gent gran, viure amb dignitat, que estudia i denuncia la situació de la gent gran en general i en els centres residencials.

Els membres de la comissió són les persones de les associacions veïnals de Barcelona Ciutat. Les reunions es fan amb una periodicitat d’un cop al mes com a mínim; habitualment l’últim dilluns de cada mes i es tracta entre d'altres:

  • Presentació dels problemes detectats i de la valoració veïnal als gestors dels centres sanitaris, al Consorci Sanitari de Barcelona i a l’Ajuntament de forma periòdica.
  • Elaboració de material informatiu per la difusió a veïns i als mitjans de comunicació
  • Incidència als òrgans de govern dels centres sanitaris,
  • Participació en els diferents espais de coordinació territorial de les àrees en què s'han dividit els serveis sanitaris de la ciutat
  • Compartir coneixements i debatre sobre diferents aspectes del Sistema: organització, serveis, eficiència..

Actualment estem treballant en :

  • Elaboració d’un projecte de participació per a tots els centres d’Atenció Primària de la ciutat que reculli com ha de ser (o com ha de treballar), qui n’ha de formar part i la periodicitat de les reunions.
  • Continuar la reivindicant que l’assistència sanitària a les Residències de la gent gran sigui efectuada directament pel CAP corresponent de la zona.
  • Seguir exigint que als serveis d’urgències dels hospitals, les persones siguin tractades amb dignitat preservant la seva intimitat i sense que s’hi passin més de 24 hores en lliteres i passadissos.
  • Lluitar en contra de tots els intents de seguir privatitzant serveis

Com participar en els consells de centre. PROPOSTA PRESENTADA AL AJUNTAMENT I AL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 12-2019

Secció: