Àrea de mobilitat

Informació relacionada

Des de la Favb creiem que la ciutat necessita un canvi de paradigma en termes de mobilitat que garanteixi  la seva sostenibilitat. Els  indicadors que ens aporten les àrees de medi ambient i de sanitat de la Favb ens fan ser conscients de les greus conseqüències per la salut degudes a contaminació que provoca el tràfic rodat. Per tant, l'aposta pel transport públic en detriment –és a dir, reprimint- del cotxe privat és vital per fer una Barcelona habitable.

Les línies d’acció que impulsem són:

 • Invertir en més infraestructures:
  • Unir el tramvia per la Diagonal. (participem en la Plataforma Diagonal per a tothom
  • Acabament de la línia de metro L9 i L10
  • Unió L4 amb la Sagrera                                                                                                                                                                                                                     
 • Adaptació de la via pública: Per potenciar totes aquestes tasques la Favb forma part del pacte per la Mobilitat, participa en la Plataforma per la Qualitat de l’aire, Diagonal per Tothom,  “Som Meridiana” i treballa conjuntament amb la PTP (Promoció pel transport Públic)
  • Pacificació de la Meridiana. Des de la Favb impulsem la Plataforma “Som Meridiana”. Extensió de la pacificació de més carrers
  • Extensió del carril bus a tota la Nova Xarxa de Bus
  • Extensió dels carrils bici. Extensió del bicing (normal i elèctric) a tots els barris de la ciutat
  • Aparcaments: Treure les motos de la vorera i implementar l’àrea verda en els barris que ho sol·licitin
  • Impulsar les “superilles” de manera participada i adaptada a cada realitat
  • Implementació de carrils bus VAO en totes les entrades de la ciutat
  • Potenciació dels camins escolars
  • Garantir la seguretat viària als vianants
  • Adaptabilitat del 100% de la xarxa                                                                                                                                                                                                    
 • Potenciar el transport públic:
  • Gestió del transport públic:
   • T-mobilitat. Evitar la privatització de la seva gestió
   • TMB. Exigir una auditoria sobre la seva estructura interna
  • Detriment de l'ús del cotxe privat:
   • No al finançament de la industria automobilista
   • taxes a la seva publicitat  i obligació als fabricant que indiquin en lloc visible les conseqüències negatives de la seva utilització.
   • No a la subvenció al Circuit de Montmeló
   • limitar l’ús del cotxe privat per tal de no sobrepassar  els índexs europeus de contaminació atmosfèrica
   • Campanyes d’educació viària sostenible. Mitjans de comunicació, en les escoles. Dia sense cotxe amb mesures que transcendeixi el simbòlic.
  • Exigir el desenvolupament de la Llei del Finançament del Transport Públic perquè la seva millora no repercuteixi en l’augment de tarifes i fer una auditoria del deute
  • Rendibilitzar la utilització de la xarxa pública per part del turisme per tal que repercuteixi en la seva millora
  • Garantir amb aportacions pressupostaries extres per tal  que la Nova Xarxa Bus (NXB) impliqui en tots els casos millorar l’eficiència en els viatges per la ciutat. Repartiment adequat espacial, augment de la freqüència i transbordaments assequibles 
  • Garantir que el bus de barri arribi on no ho fa la NXB
Secció: