Àrea de Drets socials

De forma creixent les qüestions relatives als drets socials s'han mostrat com un tema crucial per als nostres barris. Destaquen especialment tres elements importants:

  • 1. Els drets socials lligats a l'atenció a les persones necessitades d'assistència
  • 2. La pobresa creixent
  • 3. Els problemes que afecten el nou veïnat procedent d'altres països.

En els tres camps moltes AV hi han treballat: en demanda de serveis socials i equipaments, en lluites contra la pobresa i la desigualtat (per exemple a la campanya de Nou Barris Cabrejada "No és pobresa, és injustícia", en el suport a la campanya contra la pobresa energètica), en el repartiment d'aliments (col·laborant amb el Banc d'Aliments) o en activitats de suport als drets dels immigrants (entitats federades formen part de xarxes com Apropem-nos o 9 Barris Acull), o en la participació activa a plans comunitaris.

Són iniciatives molt diverses però que tenen en comú la defensa de drets socials per garantir el benestar de veïns i veïnes. Es tracta ara de fer un pas més, de seleccionar aquells temes que requereixen un treball de conjunt a tota la ciutat, de campanyes generals. Escollint aquells temes més generals on ja és possible generar accions de conjunt.

La Favb forma part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)

Secció: