Estatuts

Estatuts de la Favb

Assemblea de la Favb, el 2008.

Estatuts de la Favb

Aquests estatuts han estat aprovats per unanimitat a l’Assemblea General celebrada el dia 9 d’abril del 2016, i modificats en l’Assemblea General del 3 d’octubre del 2020.

Títol I. De la denominació, els fins i el domicili

Article 1