Comunicat de l'AV del Poblenou sobre el 'Triángulo Golfo'

  • Publicat el dimarts 10 de maig del 2022 | 12:16
Autor: 

La junta de l'AV del Poblenou expressa la seva profunda preocupació per la greu situació que s'està produint de forma permanent a l'entorn de la zona coneguda com a “Triángulo Golfo” del Poblenou. Les molèsties derivades d'un oci nocturn descontrolat afecten de forma greu el benestar dels veïns i veïnes d'aquest entorn. Molèsties de soroll, de brutícia i de convivència que no podem tolerar a la nostra ciutat.

És per això que exigim que les administracions prenguin totes les mesures necessàries per revertir aquesta situació garantint el dret al descans dels veïns i veïnes del Poblenou, de forma especial a l'entorn de Pere IV, però també a altres zones del barri on les molèsties de soroll també són evidents.

Cal que es prenguin mesures urgents i efectives que permetin millorar de forma immediata la situació, però també cal prendre mesures més a mig i llarg termini que permetin que a la nostra ciutat es garanteixi el descans i la convivència, i que es faci escoltant la veu de tothom. Volem una ciutat on, evidentment, es pugui dormir, però també una ciutat que permeti a la gent jove expressar-se i viure plenament.

Les solucions són complexes, però alhora necessàries. Per tant cal que les administracions responguin davant d'una situació que ve de lluny però que darrerament ha esdevingut insostenible.

Any: 
2022